Dotační projekt Úřadu práce POVEZ II.

Již od 31.3.2016 se rozběhne druhé kolo dotačního projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců. Principy zůstávají stejné jako u předchozího projektu, formuláře se mírně změnily.

Nejdůležitější body nového projektu:

  • Časový rámec projektu 31.3.2016 – 30.11.2020
  • Proplacení 85 % celkových nákladů na vzdělávací aktivitu
  • Náhrada mezd za dobu účasti zaměstnance na vzdělávání do výše 29 700 Kč na osobu a měsíc
  • Neporovnává se výkaz zisků a ztrát – zúčastnit se mohou i firmy mající v meziročním srovnání pokles tržeb a výkonů
  • Žádat lze o příspěvek na jakékoliv školení, vyjma zákonných školení (např. BOZP na pracovišti)
  • Manuál je k dispozici na stánkách https://portal.mpsv.cz/…rep/povez-ii

Rádi Vám s podáním žádostí poradíme.