Připomínka: ukončení podpory MS SQL 2005 k 30.9.2013

Připomínáme, že k datu 30.9.2013 bude ukončena podpora MS SQL 2005.

Pro správnou funkci IS Helios Orange je nutné přejít na některou z vývojově novějších verzí – SQL 2008 nebo SQL 2012. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.