Aplikace E-learning

Vyvinuli jsme pro Vás novou aplikaci E-learning, která umožňuje tvorbu a správu a vyhodnocení kurzů a testů. Aplikaci je možné provozovat na samostatné internetové stránce nebo v rámci informačního systému ManIS DMS.

Zdroj / bližší informace: http://www.swisscentrum.cz/produkty/e-learning