Započitalná praxe - nový modul pro personalisty

Nový modul Praxe (v ManISu) slouží pro evidenci a výpočet započítatelné praxe podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Zdroj / bližší informace: http://www.swisscentrum.cz/manis/praxe