Přínosy pro pozice ve firmě

Generální ředitel

Potřebujete rychlý náhled na stav Vaší firmy? Kolik máme na účtech, jaká je včerejší výroba, jaké zakázky se včera ukončily, jaký je stav rozpracovanosti klíčové zakázky, jaké jsou ukončeny operace, kolik máme na skladech, kolik máme objednávek, kolik máme pohledávek, kolik závazků? Tak na tyto a podobné zakázky můžete dostat odpovědi pomocí automatizovaných přehledů pomocí standardních funkčností IS Helios Orange, a to nejen v kanceláři, ale i na cestách.

Vhodné moduly:

 • Manažerské rozhraní,
 • Business Intelligence,
 • Controlling,
 • Heliosweb

Výrobní ředitel

Je obtížné řídit výrobu bez aktuálních informací o aktuálním stavu ve výrobě a bez dostatečných nástrojů pro operativní řízení. Výrobní procesy vyžadují propojení informací obchodu, ekonomiky a firemních zdrojů, a tím Vám poskytnou přehledy o zakázkové náplni a termínech, stavu plnění jednotlivých zakázek, jejich ekonomice, kapacitních limitech a kritických bodech výroby. Kapacitní plánování, řízení zdrojů a kapacit je nezbytnou součástí řízení výrobních procesů. Využití automatizovaného sběru dat umožňuje on-line přístup k informacím o stavu ve výrobě či skladech, poskytuje data o provedené práci a vytváří podklady pro výpočet mezd. Použití modulů TPV a Výroba přináší do výrobních procesů základní systém, který zvyšuje možnosti zastupitelnosti či eliminuje závislost na jednotlivých pracovnících.

IS Helios vám umožní plánování výrobních kapacit, on-line přehled o rozpracovaných zakázkách, kontrolu vstupu materiálu do zakázky, počet odvedených hotových výrobků na sklad, evidenci materiálu, zboží a výrobků pomocí čárových kódů.

Moduly:

 • TPV,
 • Plánování výroby a Výroba,
 • Sklady,
 • Objednávky,
 • Zakázky

Provozní a technický ředitel

Každá pracovní pozice má na informační systém specifické požadavky. Provozní a techničtí ředitelé mají k dispozici v IS HELIOS několik modulů, které jim výrazně pomohou. Aplikace systému pro sledování a připomínkování úkolů, termínů, či nastavených limitů může usnadnit Vaši práci a eliminovat její nedostatky.

Vhodné moduly:

 • Smlouvy,
 • Majetek,
 • Údržba a servis zařízení,
 • Řízení projektů,
 • ISO dokumentace.

Ekonomický ředitel

Získáte kontrolu nad firemními financemi a finančními toky. Umožní vám kontrolu ekonomických, účetních, administrativních procesů a pohybu dokladů v rámci firmy, zaručuje správnost dle aktuální legislativy a firemních pravidel, usnadní controlling, reporting, rychlé získání přesných podkladů pro tvorbu rozpočtu.

Vhodné moduly:

 • Ekonomika,
 • Výkazy a reporty,
 • Manažerské rozhraní,
 • Mzdy,
 • CRM,
 • Cash Flow,
 • Řízení projektů,
 • Document Management System

Personální ředitel

Informační systém Helios dokáže sledovat a řídit práci s lidskými zdroji od jejich náboru, přes působení ve firmě, až po ukončení pracovního poměru, stejně tak umožní operativní řízení personálních zdrojů a výrobních kapacit.

Nábor nových zaměstnanců: Pokud personalisté hledají nejvhodnějšího uchazeče na danou pozici, je IS Helios přímo napojen na HR portály, eviduje volná pracovní místa a aktuální výběrová řízení. Přímo ze systému lze vytisknout pracovní smlouvy, popisy práce, organizační strukturu a podobně.

Hodnocení zaměstnance: Informační systém Helios umožní kontrolovat práci zaměstnance. Zajistí například snímky pracovního dne po jednotlivých dnech, umožňuje spolupráci s ekonomy ve věci výplat či odměn, evidence péče o zdraví zaměstnanců, jejich vzdělávání apod.

Vhodné moduly:

 • Personalistika,
 • Mzdy,
 • Workflow,
 • CRM systém