Porady

Modul Porady je podpůrný nástroj pro vedoucí pracovníky, který umožňuje plánování a evidenci firemních porad a z nich plynoucích úkolů, které byly účastníkům porady zadány. Pomocí automatických emailů je zaručena včasná informovanost účastníků. Samozřejmostí je tvorba tiskových výstupů a přizpůsobení modulu dle Vašich požadavků.

Základní funkce modulu Porady

– Vytvoření a správa kategorie porady – tzv. typové porady.
- Vytvoření a správa porad (plánování porad, správa účastníků, online zápisy z porad atd.)
- Vytvoření a správa úkolů (evidence, schvalování, uzavírání úkolů)

Obrazovky z modulu:

Detailu porady vč. vloženého úkolu

Napojené moduly ManISu:

 • Modul Kalendář
 • Modul Úkoly
 • Modul Projekty
 • Modul Soubory

Funkce modulu Porady

 • Přehledy s filtrací
 • Vytvoření různých typových porad
 • Vytvoření (plánování) nových porad
 • Definování seznamů účastníků porad
 • Evidence úkolů z porad
 • Schvalování úkolů
 • Tvorba online zápisů z porad
 • Evidence souborů a příloh k poradám
 • Přiřazení úkolů více řešitelům
 • Třídění úkolů do kategorií
Chcete vědět více? Máte nějaký dotaz?
Chcete znát cenu systému Vám přímo na míru?
Kontaktujte nás pomocí jednoduchého formuláře:
ZOBRAZIT FORMULÁŘ
ZOBRAZIT FORMULÁŘ