Praxe

Modul Započitatelná praxe umožňuje přehlednou evidenci započitatelné praxe zaměstnanců pracujících ve státní sféře ( dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě). Umožňuje přehledné a jednoduché zadání záznamů o praxi zaměstnance a následně systém ze záznamů automaticky vypočte celkovou délku praxe zaměstnance, která je rozhodující pro postup zaměstnance do vyššího platového stupně. Samozřejmostí je i tvorba tiskových výstupů vypočítané praxe.

Modul je možné napojit na ostatní ekonomické a personální systémy, které jsou provozovány na databázích MSSQL nebo MySQL. Do modulu lze po propojení načítat aktuální data o zaměstnancích.

Obrazovky z modulu:

Detail karty zaměstnance

  • vládání / editace / mazání jednotlivých položek praxe
  • editace platové třídy
  • výpočet sumy odpracovaného času a praxe k aktuálnímu datu

Tiskový výstup z výpočtu započitatelné praxe

  • výpočet odpracované doby a praxe ke zvolenému datu
  • výpočet platového stupně
  • výpočet data platového postupu

Poznámka: data jsou smyšlená

Chcete vědět více? Máte nějaký dotaz?
Chcete znát cenu systému Vám přímo na míru?
Kontaktujte nás pomocí jednoduchého formuláře:
ZOBRAZIT FORMULÁŘ
ZOBRAZIT FORMULÁŘ