Řízená dokumentace

Elektronická správa Řízené dokumentace (DMS – document management system) Vám umožní jednoduchým způsobem zachytit celý proces tvorby a obeznámení se s řízeným dokumentem.

Řešení poskytuje široké možnosti při připomínkovém a změnovém řízení ve fázi vytváření dokumentu a jeho pravidelné revidování. Dále pak nabízí mechanismy od obeznámení pracovníků s dokumentací až po následné uložení do bezpečného archivu.

Všechny tyto procesní činnosti jsou součástí modulu Řízená dokumentace, který je samostatně vnořen do produktu ManIS. Modul je postaven jako nástroj pro vznik, evidenci a správu různých typů dokumentů, záznamů, úkolů, zpráv a souborů (např. směrnice, smlouvy, poptávky, nabídky apod.). Modul umožňuje stanovit jednotná pravidla pro jejich tvorbu a údržbu, a dále zajišťuje v přehledné podobě a platném znění jejich používání.

Mimo základní funkčnost obsahuje modul Řízené dokumentace i další součásti, které s evidencí dokumentů souvisí. Mezi tyto součásti patří vytěžování faktur, vytěžování emailů či import datových zpráv do řízené dokumentace.

Vlastnosti Řízené dokumentace (DMS)

 • podpora tvorby dokumentu
 • podpora verzí a revizí pro změnové řízení v rámci dokumentace
 • podpora připomínkování včetně připomínkovacího workflow
 • možnost schvalování dokumentace
 • mechanismus obeznámení seznamování zaměstnanců s dokumentem včetně evidence průběhu seznamování s dokumentem
 • bezpečné úložiště veškerých dokumentů
 • detailní řízení přístupových práv
 • jednoduché a rychlé vyhledávání dokumentace včetně fulltextového vyhledávání
 • široké notifikační mechanismy – dokumenty ke kontrole, dokumenty s končící platností apod.
 • jednoduchá instalace a konfigurace řešení

Přínosy Řízené dokumentace (DMS)

 • podpora pro interní i externí audity řízené dokumentace
 • rychle dostupná aktuální verze dokumentace
 • kompletní evidence historie práce s dokumentem včetně seznamování se s dokumentem
 • jednotná správa dokumentace

Obrazovky z modulu

Formulář nového dokumentu – typ záznam

Formulář typového dokumentu – záznamu

Vyhledávání v dokumentech

Chcete vědět více? Máte nějaký dotaz?
Chcete znát cenu systému Vám přímo na míru?
Kontaktujte nás pomocí jednoduchého formuláře:
ZOBRAZIT FORMULÁŘ
ZOBRAZIT FORMULÁŘ