projekt 2.2 ITS01/020

V rámci Operačního programu ICT a strategické služby byl v termínech od 1. 5. 2008 do 30. 4. 2011 realizován projekt:

Tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací ve firmě SwissCentrum software, s.r.o.


Číslo projektu 2.2 ITS01/020
Datum zahájení projektu 1. 5. 2008
Datum ukončení projektu 30. 4. 2011
Částka dotace 5 034 000 Kč
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Cílem předkládaného projektu je vytvoření komplexního řešení informačního sytému

Rozšíření webového modulu ManIS DMS (Document management system), který je určen k podpoře firem se zavedeným certifikátem jakosti ISO 9001, o funkce, které souvisí s certifikáty ISO 14000 a ISO 18000. Rozšíření používaných databází o Microsoft SQL Server 2005. V současnosti se používá databáze MySQL. Převod ekonomických a výrobních modulů projektu ManIS Milenium na webovou aplikaci.

Výstupy projektu

Zákazníky žadatele jsou malé a střední firmy, které mají zaveden, nebo budou zavádět systém managementu jakosti dle norem ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000 a jiné, a které nemají elektronické dokumentační řešení pro vznik, evidenci a správu dokumentů a záznamů (nebo hledají nový webový informační systém). V rámci tohoto projektu budou současní zaměstnanci přesunuti na vývoj projektu a nově přijatí zaměstnanci budou pracovat právě na vývoji nového řešení informačního systému, a to konkrétně na změně funkcionality modulu ManIS DMS (Document management system) podporujícího řízení firmy se zavedeným systémem managementu jakosti a na změně ekonomických a výrobních modulů ManIS Milenium ze souborové aplikace na webovou.

Jedná se zejména o moduly pro zefektivnění řízení firem, kde hlavní důraz je kladen na elektronickou komunikaci, snížení spotřeby kancelářských potřeb a souvisejících služeb (spotřeba kancelářského papíru, tisky, kopírování, skartace, archivace, úspory poštovného aj.). V neposlední řadě projekt přispívá i k významné úspoře času při hledání informací z oblasti řízení.

Obsahem řešení projektu je podpora internetových a mobilních přístupů do aplikací, elektronická komunikace se státními orgány a zdravotními pojišťovnami, podpora práce s RFID čipy (identifikace zboží, správa přístupu apod.) a podpora práce s čárovým kódem. Stávající i noví zaměstnanci budou pracovat na rozšíření nabídkového portfolia, které bude obsluhovat stávající i nové zákazníky. Modul ManIS DMS, určený pro podporu firem se zavedeným systémem managementu jakosti, je univerzální produkt v rámci EU. Po překladu slovníku do jazykové mutace konkrétního státu je použitelný v kterémkoliv státě EU.

Dalším výstupem budou nově vytvořená a udržená pracovní místa – 5 pracovníků.