projekt 6.1 P01/279

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace byl v termínu od 1. dubna 2011 do 31. března 2012 realizován projekt:

Poradenství – organizační inovace ve firmě SwissCentrum


Číslo projektu 6.1 P01/279
Předpokládané datum ukončení realizace projektu 31. 3. 2012
Způsobilé výdaje – Služby poradců, expertů, studie 490 000,– Kč
Výše podpory 245 000,– Kč
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Cílem projektu „Poradenství – Organizační inovace ve firmě SwissCentrum“ je navrhnout nový systém řízení společnosti a organizace práce v návaznosti na nové Popisy pracovních funkcí, dále pak novou motivaci lidských zdrojů a prostřednictvím těchto nástrojů zavést ve firmě zcela nový systém řízení a změnu organizace práce formou nové kvality rozvoje nástrojů řízení, rozvoje lidských zdrojů s využitím informačního software, vyvinutého v rámci firmy SwissCentrum software s.r.o.. Tyto cíle jsou v souladu se „Strategií rozvoje lidských zdrojů“, „Strategií rozvoje firmy“ a „Strategií rozvoje IT“.

Společnost má záměr inovovat řízení zaměstnanců a řízení výkonnosti pracovních procesů v prostředí navýšení počtu zaměstnanců z 8 na 17.

Na vrstvu řízení navazuje kompetenční model. V rámci studie bude navržen systém hodnotících kritérií, nastaven systém odměňování, nastaven systém pro objem práce jednotlivých pracovníků a metriky hodnocení výsledků.

Ve studii bude navrženo, jakým způsobem bude nová metoda implementovaná do firemního software, který bude podpůrným nástrojem pro řízení a organizaci práce.

Jedná se o vlastní firemní software, který umožňuje správu dokumentů, řízení úkolů, řízení pracovních kapacit, komunikaci zaměstnanců apod. Tento systém je ve firmě využíván a nově bude vyvinut a nastaven dle nové metody řízení a organizace práce.