projekt CZ.1.04/1.1.04/60.00437

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost byl v termínech od 1. dubna 2011 do 31. března 2013 realizován projekt:

Specifické vzdělávání související s navýšením počtu zaměstnanců z 8 na 17 s důrazem na používání firemní elektronické komunikace


Číslo projektu CZ.1.04/1.1.04/60­.00437
Předpokládané datum ukončení realizace projektu 31. 3. 2013
Celkové neinvestiční způsobilé výdaje 1 006 516,40 Kč
Neodpisovaný hmotný majetek 50 000,00 Kč
Celkové výdaje projektu 1 006 516,40 Kč
Příspěvek ze strukturálních fondů 855 538,00 Kč
Příspěvek z národních veřejných zdrojů 150 978,40 Kč
Veřejné finanční prostředky celkem 1 006 516,40 Kč
Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Cílem vzdělávacích aktivit projektu bude prohloubení odborných specifických znalostí a dovedností, rozvoj a zvýšení kvalifikační úrovně a klíčových kompetencí zaměstnanců, zkvalitnění nabízených služeb a zefektivnění firemních procesů.

Potřeba školení souvisí s navýšením počtu zaměstnanců z 8 na 17 za poslední rok a otevřením nové pobočky firmy k 1.6.2010.

Navýšením počtu zaměstnanců o více než 100% za poslední rok a otevřením pobočky firmy k 1.6.2010 vznikla ve společnosti SwissCentrum software, s.r.o. potřeba zavedení specifického SW, vyvinutého z vlastních zdrojů, na řízení a správu firemních dokumentů, sledování práce zaměstnanců a pro podporu firemní komunikace, což vedlo k potřebě komplexního školení všech zaměstnanců žadatele ve využívání sdílení on-line informací v průběhu 24 hodin.

Firmě používání produktu umožňuje získávání informací od konkrétní pracovní pozice, a to i tehdy, když tato osoba na pracovišti není přítomná. Tyto informace jsou zároveň vzdáleně dostupné i přes webový prohlížeč. Zavedením tohoto IS vyvstala nutnost proškolení zaměstnanců žadatele na práci s touto novou specifickou technologií. Proškolení uvedených zaměstnanců v potřebných dovednostech je nezbytným předpokladem k tomu, aby zavedení nového informačního systému přineslo očekávané zefektivnění pracovních postupů a s tím spojené ekonomické přínosy.