projekt MOL-MR-84/2013

V rámci projektu Vzdělávejte se pro růst v Olomouckém kraji! je realizován v termínu od 14. 6. 2013 do 31. 1. 2014 projekt:

Školení informačního systému HELIOS ORANGE


Číslo projektu MOL-MR-91/2012
Datum zahájení 14. 6. 2013
Datum ukončení 31. 1. 2014
Výše podpory 406 300,– Kč
Poskytovatel Úřad práce Olomouc

Vztah mezi vzděláváním a předmětem činnosti firmy

Zaměstnanci potřebují zlepšit své prezentační schopnosti a získat co nejvíce informací o daném produktu tak, aby mohli svůj pracovní čas strávený u zákazníka využít co nejefektivněji. Zákazník by měl danou problematiku pochopit co nejdříve, aby se tím zefektivnila produktivita práce

Vzdělávání bude probíhat v oblastech nástroje přizpůsobení, CRM (firemní aktivity), workflow, master & detail, dataskop, OLAP, účetní výkazy, manažerské rozhraní, elektronizace dokumentů, výroba, sklady a logistika.

IS Helios je velmi obsáhlý, modulárně uspořádaný IS. Dnes obsahuje přes sto modulů a průběžně vznikají nové moduly a jsou vyvíjeny nové funkčnosti.

Proškoleny budou speciální kombinace modulů, které se nazývají branžová řešení, speciálně strojírenská výroba a slévárna. Jedná se o moduly pro výrobní firmy, obchodní firmy, oblast služeb, servisní firmy, velkosklady, maloprodej, zemědělství, dopravu a další oblasti. Uvedená řešení budou využita pro firmy Antonín Ryšavý, SLÉVÁRNA ANAH Prostějov s.r.o. a VÍTKOVICE MILMET s.a..

Cílem této vzdělávací aktivity je zvýšení úrovně znalostí pro moduly: Výroba a její jednotlivé varianty, nový modul Kapacitní plánování, modul Doprava, modul Docházka, modul Firemní aktivity.

Jedná se o moduly, u kterých naši konzultanti nedosahují požadované úrovně znalostí a noví zaměstnanci potřebují se rychle seznámit s novými produkty, a to je vážnou překážkou úspěšné realizace projektů. U zákazníka v Polsku je znát i jazyková odlišnost, proto se někteří zaměstnanci účastní školení polštiny.

Cílem firmy je dosáhnout vysoké míry znalostí a dovedností spojených s implementací IS Helios Orange , udržet krok s velkými společnostmi v oblasti IT, nabízet technologicky a funkčně srovnatelné produkty naším zákazníkům, zvýšit konkurenceschopnost v oblasti poskytování software a služeb a udržet současný navýšený stav zaměstnanců s výhledem na další růst.