projekt MOL-MR-91/2012

V rámci projektu Vzdělávejte se pro růst je realizován v termínu od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 projekt:

Kurz projektový manager


Číslo projektu MOL-MR-91/2012
Datum zahájení 1. 1. 2013
Datum ukončení 31. 12. 2013
Výše podpory 241 478,– Kč
Poskytovatel Úřad práce Olomouc

Vztah mezi vzděláváním a předmětem činnosti firmy

Uplatnění projektového řízení umožní lépe sledovat životní cyklus projektu v jednotlivých fázích, kdy budou minimalizovány neshody a omyly. Toto umožní snížit náklady na řešení chyb a závad v dodaném zakázkovém řešení a současně uvolní personální zdroje pro řešení dalších zakázek. Vše se promítne ve zvýšení obratu, zvýšení konkurenceschop­nosti a udržitelnosti nově vytvořených pracovních míst. Takto řízené zakázky umožní nově realizovat další 2 zakázky v roce 2013, které při zvýšené produktivitě práce umožní po 250% nárůstu počtu zaměstnanců, zvýšit mzdy, a tak udržet vysoce kvalifikované zaměstnance ve vývojových týmech. Zvýšený počet realizovaných zakázek zvyšuje požadavek na udržení zaměstnanců pro údržbu v dalších letech a tím stabilizuje personální zdroje.