Ekonomické služby

Firma SwissCentrum software, s.r.o. Vám nabízí služby v oblasti:

Zpracování účetnictví, mezd a ostatních firemních agend

 • vedení komplexních i dílčích částí firemních evidencí
 • vedení firemního účetnictví a zpracování mzdové agendy s výpočtem mezd
 • vedení firemního účetnictví formou propůjčení účtárny
 • zpracování rozborů a výkazů za libovolné časové období z firemních dat
 • provedení kontrolní činnosti ve zpracování dokladů, metodické činnosti
 • vyhledání rozdílů a nesrovnalostí k výsledkům kontrol

Ekonomické a organizační poradenství

 • sestavení ekonomických rozvah, rozborů a podkladů pro strategické řízení firmy
 • sestavení ekonomických rozvah, rozborů a podkladů pro finanční instituce
 • sestavení ekonomických modelů provozu
 • projekty financování investičních záměrů

Projekty, strukturální a procesní analýzy

 • sestavení podnikatelské strategie, organizačního a řídícího modelu firmy
 • sestavení strategického a operativního modelu řízení firmy
 • sestavení systému strategického a operativního plánování firmy
 • sestavení systému řízení lidských zdrojů
 • firemní transformace, řízení změn, sestavení plánů krizového řízení
 • analýza firemních procesů a jejich optimalizace
 • firemní marketingová strategie a analýza trhu, firemní produkty a jejich analýzy
 • systémy efektivní firemní komunikace a zásady rozvoje firemní komunikační kultury
 • systémové nástroje zvyšování výkonnosti a produktivity
 • projektové řízení a týmová práce
 • ekonomické analýzy, kalkulace, nákladové a daňové optimalizace