Produkty

HELIOS Orange

HELIOS Orange je technologicky vyspělý informační a ekonomický systém, zefektivňující všechny běžné i vysoce specializované firemní procesy. Poskytuje dokonalý a aktuální přehled o situaci na trhu i uvnitř podniku, automatizaci rutinních operací, podporuje zefektivňování provozu, snižování nákladů a účinnou komunikaci. V mnoha úspěšných firmách již řadu let pomáhá managementu v řízení všech potřebných oblastí, včetně CRM či Business Intelligence. Zjistěte, jak by mohl pomoci i Vám!

Základní vlastnosti HELIOS Orange:

 • přizpůsobivý informační systém
 • pokrytí veškerých činností a oblastí výroby, obchodu, služeb a veřejné správy
 • přizpůsobení specifickým potřebám a požadavkům zákazníka
 • rozšiřující se nabídka oborových řešení
 • manažerské vyhodnocování, CRM, Business Intelligence, Document Management
 • možnost definovat vlastní výkazy, digitalizace papírové evidence a přiřazení k příslušnému záznamu v aplikaci (např. skenování faktur, smluv)

více zde


ManIS = manažerský informační systém

Elektronická správa řízené dokumentace Vám umožní jednoduchým způsobem uchopit celý proces tvorby a seznamování se s řízeným dokumentem. Řešení poskytuje široké možnosti při připomínkovacím a změnovém řízení ve fázi vytváření dokumentu a jeho pravidelné revidování. Dále pak nabízí mechanismy pro seznamování pracovníků s dokumentací až po následné uložení do bezpečného archivu.

Základní typy nasazení ManISu:

 • DMS (systémy pro správu a oběh dokumentů)
 • CRM (řízení vztahů se zákazníky)
 • archivace dokumentů
 • evidence přítomnosti
 • pomocné výrobní systémy

více zde


Docházkové systémy

Elektronické řešení pohybu pracovníků na pracovišti s přehlednými výstupy a statistikami.

více zde


Zakázkový SW

Tvorba specializovaných řešení dle požadavků klienta. Od analýzy, přes návrh řešení, až po vytvoření jedinečného software na míru.

více zde


IT technika

Prodej a servis počítačové techniky: počítače, notebooky, tiskárny, faxy, telefony a další tradiční „IT“ zboží.

více zde